Handlingsrom

Utviklings- og endringsprosesser

Barn og unge som ressurs
 
Legitimitet og aksept for ledelse

Tilstrekkelige fullmakter, tid og ressurser

Frihet til å disponere, prioritere, organisere og styre arbeidet ved virksomheten
 
Støtte og oppfølging fra eiere

Godt støtteapparat på virksomhetsnivå
 
Vesentlig høyere lønn enn dem de leder

Konkurransedyktig lønn

Sikker og god lønnsutvikling

Plassering i kap. 3 eller 5 i KS-området

Kompensasjon for merarbeid

Ressurser til ledelse som står i forhold til ansvar og oppgaver

Utvikling gjennom god etter- og videreutdanning

Gode livsfase- og permisjonsordninger
 
Flere yrkesgrupper

Andre aktører

Etablere godt samarbeid
 
Tydelige mål og resultatkrav

Klar ansvars- og myndighetsstruktur

Delegert ansvar og myndighet
 
Ledelse av læringsprosesser

Etisk bevissthet

Tillit

Klare forventninger
 
Helhet, struktur og sammenheng

Organisasjonsforståelse

Sikre gode overganger
 
Her kan du lese om hvordan Skolelederforbundet er organisert. Les mer.
 
Skolelederforbundets virksomhet skal kjennetegnes ved følgende kjerneverdier; fremtidsrettet, kompetent og handlekraftig.
 
Skolelederforbundets formål og vedtekter er nedfelt i dette dokumentet. Les mer
 
Skolelederforbundet jobber uavlatelig for å sikre medlemmene gode lønns- og arbeidsbetingelser. Les mer
 
Her finner du kort informasjon om Skolelederforbundets tillitsvalgtkurs. Les mer
 
Her finner du mer informasjon om Skolelederforbundets gunstige medlemsfordeler. Les mer
 
Skolelederforbundet bistår enkeltmedlemmer med juridisk og annen veiledning i forbindelse med konfliktsaker.
 
Skolelederforbundet skal være en aktiv pådriver i ledelsesspørsmål i utviklingen av landets kunnskapspolitikk.
Logg inn